Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2019. godini

S obzirom da se bliži kraj kalendarske godine, a samim time velikoj većini poduzetnika završava i poslovna godina, krajnje je vrijeme da poduzetnik odluči hoće li biti obveznik PDV-a u sljedećoj godini. Kako bi Vam olakšali donošenje odluke, u ovom tekstu osvrnuti ćemo se na najčešća pitanja vezana uz ulazak i izlazak iz sustava PDV-a.

Na koji način poduzetnik ulazi u sustav PDV-a?

Poduzetnik ulazi u sustav PDV-a na dva načina, po sili zakona ili dobrovoljno. Kriterij za ulazak u sustav PDV-a po sili zakona je visina ostvarenog prometa (isporuka dobara i usluga). Ako poduzetnik ulazi u sustav PDV-a dobrovoljno, obvezan je ostati u sustavu naredne 3 godine.

Rokovi za predaju zahtjeva za ulazak u sustav PDV-a?

Za ulazak u sustav PDV-a po sili zakona, rok za dostavljanje obrasca je 15. siječnja. Ako poduzetnik odluči dobrovoljno ući u sustav PDV-a, to može učiniti u bilo kojem trenutku tijekom godine. U oba slučaja potrebno je podnijeti P-PDV obrazac.

Prag prometa (isporuke dobara i usluga)  kao kriterij za ulazak u sustav PDV-a?

Poduzetnici koji su u 2018. godini ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 300.000 kuna, dužni su do 15. siječnja 2019. godine predati Zahtjev za ulazak u sustav PDV-a.

Do sada je vrijedilo pravilo kako se za ulazak u sustav PDV-a gleda ukupna vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini. U tom slučaju, poduzetnik bi ako zadovolji te uvjete postao obveznik PDV-a po sili zakona od 1. siječnja. Međutim, porezna reforma donosi bitnu promjenu, a vezana je uz ulazak u sustav PDV-a tijekom godine. Što to znači? To znači da ako poduzetnik tijekom godine prijeđe prag od 300.000 kuna vrijednosti isporuka, postaje obveznik PDV-a. Naprimjer, u slučaju da poduzetnik ispuni uvjete za ulazak tijekom lipnja 2019., postaje obveznik PDV-a od 1. srpnja 2019. godine.

Koje isporuke ulaze u vrijednost od 300.000 kuna?

Određene isporuke ne uključuju se u ukupnu vrijednost isporuka prilikom utvrđivanja praga prometa za ulazak ili izlazak iz sustava PDV-a. Jedan od takvih primjera je i isporuka materijalnih i nematerijalnih dobara poreznog obveznika (gospodarska dobra koja su bila evidentirana kao dugotrajna imovina potrebna za obavljanje djelatnosti).

Razdoblje oporezivanja?

Poduzetnik može biti mjesečni ili tromjesečni obveznik PDV-a. Ako je ukupna vrijednost isporuka (sa uključenim PDV-om) manja od 800.00 kuna, poduzetnik može biti tromjesečni obveznik PDV-a. Međutim, on još uvijek može ostati mjesečni obveznik ako smatra kako je za njega to bolja opcija. Svi ostali poduzetnici koji prelaze prethodno spomenuti prag, nemaju mogućnost biti tromjesečni obveznici PDV-a, već samo mjesečni.

Može li poduzetnik izaći iz sustava ako mu je izdano rješenje koje ga obvezuje na ostanak u sustavu 5 kalendarskih godina?

Poduzetnik kojemu je izdano takvo rješenje može tražiti brisanje iz sustava, ali samo pod uvjetom da u prethodnoj godini ne prelazi prag od 300.000 kuna te da su prošle 3 kalendarske godine od zahtjeva za dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.