Sklapanje i oporezivanje ugovora o djelu

Pojam ugovora o djelu definiran je u Zakonu o obveznim odnosima. Prema Zakonu o obveznim odnosima ugovor o djelu je ugovor o sklapanju posla između naručitelja (pravna ili fizička osoba) i izvođača u kojem se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to određenu naknadu. Izvođač je dužan izvršiti djelo prema odredbama u ugovoru i prema pravilima struke. Vrijeme za izvršenje djela može biti određeno, a ako nije prethodno određeno onda se smatra kako bi djelo trebalo biti izvršeno u razumnom vremenu za takvu vrstu posla.

Prilikom isplate primitka na temelju ugovora o djelu, potrebno je obračunati i uplatiti pripadajuće doprinose, kao i pripadajući porez i možebitni prirez. Doprinosi su manji u odnosu na ugovor o radu pa se doprinosi za mirovinsko osiguranje plaćaju se po stopi od 10 %, a doprinosi za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5 %. Potrebno je napomenuti kako i u slučaju sklapanja ugovora o djelu sa umirovljenikom, još uvijek postoji obveza plaćanja doprinosa. Porez prilikom isplate primitka na temelju ugovora o djelu plaća se po stopi od 24 %.

Sklopiti ugovor o radu ili ugovor o djelu?

Iako su poslodavci vrlo često u nedoumici da li sklopiti ugovor o radu ili o djelu, potrebno je napomenuti kako sama narav posla određuje postoji li uopće mogućnost sklapanja ugovora o djelu. Ugovor o djelu ima obilježje jednokratnog posla, a ugovor o radu ima obilježje trajnog karaktera. Predmet ugovora o djelu je završetak naručenog djela i samostalnost izvođača prilikom izvršenja samog djela, za razliku od ugovora o radu gdje poslodavac određuje kada će, gdje i na koji način radnik obavljati posao. Primjerice, ne postoji mogućnost sklapanja ugovora o djelu za poslove konobarenja (obilježje trajnog karaktera).

Što ako sklopim ugovor o djelu za posao koji ima obilježje trajnog karaktera?

U tom slučaju, prema čl. 10. st. 2. Zakona o radu, ako poslodavac (naručitelj) sklopi ugovor o djelu za posao koji ima obilježje posla za koje se sklapa radni odnos, smatra se kako je s radnikom sklopio ugovor o radu. U tom slučaju poslodavac (naručitelj) mora radniku priznati status radnog odnosa.

Poslodavac je dužan dokazati kako se radi o poslu za koji postoji mogućnost sklapanja ugovora o djelu. Ako poslodavac ne dokaže kako se radi o poslu za koji se može sklopiti ugovor o djelu, postoji mogućnost prekršajne odgovornosti.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.