Troškovi reprezentacije

Uspostavljanje i održavanje poslovnog odnosa iziskuje određene troškove za poduzetnika, a najčešće su to troškovi reprezentacije na temelju kojih se pokušava pridobiti nove ili zadržati postojeće poslovne partnere.

Troškovima reprezentacije smatraju se troškovi ugošćavanja poslovnih partnera, športa i rekreacije te troškovi zakupa automobila, plovila, zrakoplova i kuća za odmor. Osim prethodno navedenih troškova, poslovnim partnerima moguće je pokloniti i darove sa li bez utisnutog znaka tvrtke. Ako su ti darovi pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna (bez PDV-a) ne smatraju se reprezentacijom, već troškovima promidžbe, ali pod uvjetom da se daju povremeno i ne istim osobama.

Potrebno je napomenuti kako poduzetnik, bez obzira da li je u sustavu PDV-a, nema pravo odbitka pretporeza po ulaznim računima za reprezentaciju. Ulazni račun (ukupni iznos s PDV-om) dijeli se u omjeru 50:50, što znači da 50% ukupnog iznosa predstavlja porezno priznati trošak, a preostalih 50% predstavlja porezno nepriznati trošak i uvećava poreznu osnovicu prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit.

Kako bi se ulazni račun priznao kao trošak reprezentacije potrebno je na poleđini napisati ime i prezime poslovnog partnera kao i naziv tvrtke iz koje dolazi. U protivnom, takav trošak neće se smatrati troškom reprezentacije.

Poslovnom partneru moguće je darovati i vlastite proizvode, robu ili usluge, ali je potrebno utvrditi da li je korišten pretporez prilikom nabave. Ako je prilikom nabave korišten pretporez (odbijen PDV), poduzetnik će ispostaviti račun za vlastite (interne) potrebe te će obračunati PDV koji će u konačnici iskazati kao obvezu u PDV obrascu.

Nakon poslovne večere poslovni partner taksijem odlazi u hotel. Reprezentacija?

U ovom slučaju troškove taksi prijevoza snosi poslovni partner ili Vi, ali takav trošak ne smatra se troškom reprezentacije.

Odlučili ste povesti svoje zaposlenike na team building. Reprezentacija?

Troškovi teambuilding-a za zaposlenike ne smatraju se reprezentacijom. Potrebno je utvrditi koja je svrha takvog teambuildinga. Ako je svrha samo razonoda i opuštanje zaposlenika nastali trošak smatra se plaćom u naravi na koje je potrebno obračunati pripadajuće doprinose, porez i prirez. Međutim, ako su u sklopu teambuilding-a organizirani neki seminari za usavršavanje zaposlenika, takav trošak u potpunosti će biti porezno priznat.

Poduzetnik organizira božićni domjenak na kojem će osim zaposlenika biti i neki od poslovnih partnera. Reprezentacija?

Božićni domjenak na kojem će biti poslovni partneri, bez obzira što su tamo i Vaši zaposlenici, smatra se troškom reprezentacije. Na računu je potrebno navesti imena i prezimena poslovnih partnera kao i nazive tvrtki iz kojih dolaze.

Poduzetnik organizira domjenak, ali na njemu će prisustvovati samo zaposlenici. Reprezentacija?

S obzirom da je domjenak organiziran samo za zaposlenike društva takav trošak ne smatra se reprezentacijom već isplatom plaće u naravi.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.