Trgovačka društva

Trgovačka društva

Pružamo računovodstvene usluge trgovačkim društvima u skladu sa zakonima unutar kojih trgovačko društvo posluje (Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dobit, Zakon o trgovačkim društvima…).

Stručno i profesionalno vodimo poslovne knjige istovremeno izrađujući financijske izvještaje, kako za statističke potrebe i potrebe javne objave, tako i za interne potrebe samog trgovačkog društva.

 

Popis usluga za trgovačka društva:

 

  • Vođenje glavne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu (ZOR)

 

  • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga ulaznih i izlaznih računa, blagajna, dugotrajna imovinu i sitan inventar, analitika dobavljača i kupaca, evidencija radnika…)

 

  • Obračun plaće za zaposlenike, predavanje JOPPD obrazaca u Poreznu upravu (elektronički), obračun naknada zaposlenicima

 

  • Prijava i odjava zaposlenika elektroničkim putem na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

  • Obračun autorskih ugovora i naknada prema ugovoru o djelu

 

  • Obračun amortizacije dugotrajne imovine

 

  • Obračun i predaja PDV obrazaca za trgovačko društvo

 

  • Izrada te predavanje statistčkih izvještaja (godišnjih i kvartalnih) na Finu, elektroničkim putem

 

  • Izrada i predavanje završnog računa za potrebe javne objave i za Poreznu upravu (Bilanca, RDG, PD obrazac, OKFŠ, PDV-K, TZ, KD, SR)

 

  • Pružanje poslovnih savjeta za poboljšanje poslovanja