Porez na dobit – porezna reforma

Stopa poreza na dobit

Uvođenjem porezne reforme došlo je do bitnih izmjena Zakona o porezu na dobit koji bi trebali olakšati poslovanje poduzetnicima, privući investitore i u konačnici potaknuti gospodarski rast Republike Hrvatske. Umjesto dosadašnjih 20% poreza na dobit uvedene su nove stope:

 

  • 12% za male poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike sa prihodima ispod 3 milijuna kuna

 

  • 18% za ostale porezne obveznike (preko 3 milijuna kuna prihoda)

 

Ukidanje olakšica za reinvestiranu dobit

Potrebno je napomenuti kako se ukidaju olakšice za reinvestiranu dobit i slobodne zone, ali ne i za potpomognuta područja (PP1 i Vukovar), obrazovanje i izobrazbu, istraživačko razvojne projekte i olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja.

 

Mogućnost odabira načina utvrđivanja porezne osnovice

Umjesto dosadašnjeg obračunskog načela, poduzetnicima se daje pravo na izbor utvrđivanja poreza na dobit. Prema novom zakonu poduzetnici mogu odlučiti da li će porez na dobit utvrđivati prema novčanom tijeku (naplati) ili prema obračunskom načelu.

 

Smanjenje stope porezno nepriznatih troškova reprezentacije

Iako još uvijek ne postoji mogućnost odbitka pretporeza po ulaznim računima za troškove reprezentacije, od ove godine porezno nepriznati troškovi umanjeni su sa dosadašnjih 70% na 50%. Troškovima reprezentacije smatraju se troškovi odmora, športa i rekreacije. Troškovi razonode, zajedno sa pripadajućim troškovima, prestaju se priznavati kao trošak reprezentacije. Da bi trošak reprezentacije bio porezno priznat potrebno je na poleđini računa napisati naziv tvrtke i po mogućnosti ime i prezime poslovnog partnera kojeg ste ugostili.

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.