Prednosti i nedostaci ulaska u sustav PDV-a?

Prilikom osnivanja trgovačkog društva ili obrta poduzetnik se uvijek susreće s ovim pitanjem. S obzirom da se s PDV-om susreće svakodnevno, pokušava se utvrditi koje prednosti i nedostatke pruža ulazak u sustav PDV-a. U ovom dijelu teksta objasniti ću što je zapravo PDV i na koji način poduzetnik posluje kada je sustavu PDV-a. Osim toga, spomenuti ću i prednosti i nedostatke koje pruža poslovanje unutar sustava PDV-a. Pa krenimo redom.

Što je to porez na dodanu vrijednost (PDV)?

U moru poreza kupac i prodavatelj najčešće se susreću sa pojmom PDV-a. Iako mnogi znaju značenje te skraćenice, vrlo često prilikom objašnjavanja na koji način PDV funkcionira dolazi do nejasnoća. PDV je suvremeni oblik oporezivanja koji se zaračunava svima, a cilj mu je oporezovati konačnu potrošnju tj. krajnjeg korisnika proizvoda ili usluge. Republika Hrvatska ima jednu od najviših stopa poreza na dodanu vrijednost u EU.

Što je pretporez?

Pretporez je zapravo PDV koji Vam zaračunava prodavatelj proizvoda ili usluge. Zamislite kako je prodavatelj u sustavu PDV-a i kako određeni proizvod (sa uključenim PDV-om) košta 125 kn. Preračunatom stopom dolazimo do podatka kako PDV sadržan u toj cijeni iznosi 25 kn. Sigurno se pitate zašto PDV nije 31,25 kn (25 % od 125 kn). S obzirom da se PDV obračunava po stopi od 25 % na osnovicu, u ovom slučaju osnovica za obračun PDV-a iznosi 100 kn, a ne 125 kn.

Ako ste u sustavu PDV-a to znači kako imate pravo priznavanja pretporez i obvezu obračuna PDV-a prilikom prodaje. Na kraju obračunskog razdoblja ove dvije stavke se sučeljavaju i utvrđuje se da li ima te obvezu plaćanja razlike ili pravo na povrat.

Prednosti ulaska u sustav PDV-a?

Ako u početku poslovanja planirate uložiti značajan dio sredstava, preporuča se ulazak u sustav PDV-a. Na taj način moći ćete priznati pretporez po ulaznim računima. Međutim, na kraju obračunskog razdoblja mogućnost povrata PDV-a ovisiti će Vašoj obvezi PDV-a (PDV u izlaznim računima). Ako je PDV u izlaznim računima veći od pretporeza po ulaznim, za obračunsko razdoblje imate obvezu plaćanja PDV-a državi. Ako poduzetnik ne planira velike investicije u početku poslovanja ne postoji nikakav razlog za dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a.

Nedostaci ulaska u sustav PDV-a?

Ulaskom u sustav PDV-a artikli Vašeg poduzeća poskupiti će za 25 %. Ako najviše poslujete sa fizičkim osobama (obični građani) to može predstavljati problem, međutim, ako najviše poslujete sa tvrtkama u sustavu PDV-a onda one imaju pravo priznavanja pretporeza jer je PDV za njih neutralan. Ulaskom u sustav PDV-a povećavaju Vam se i troškovi računovodstva s obzirom da postoji obveza vođenja evidencije ulaznih i izlaznih računa (knjiga URA/IRA) kao i predaje PDV obrazaca.

Odluka o ulasku u sustav PDV-a u konačnici ovisi samo o Vama. Dobro razmislite hoćete li imati velika ulaganja u početku te tko su Vam najčešći kupci. Jedino na taj način možete biti sigurni kako ste donijeli pravu odluku.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.