Oporezivanje usluga obavljenih na nekretnini

U pravilu, usluge se oporezuju prema mjestu (sjedištu) primatelja usluge. Međutim, kada su u pitanju usluge povezane s nekretninama, mjesto oporezivanja je mjesto gdje se nekretnina nalazi.

Koje usluge se smatraju uslugama na nekretnini?

Uslugama na nekretnini smatraju se:

 • usluge koje se obavljaju pomoću nekretnina (iznajmljivanje kuća, stanova, soba, smještaj u hotelima i apartmanima, parkirnih mjesta, vezova za brodove, teniskih igrališta, čišćenje zgrada, održavanje zelenih površina i sl.)
 • usluge koje neposredno služe uređivanju nekretnine ( npr. geodetski radovi), usluge koje služe za pripremu građevinskih radova (arhitekt, građevinski inženjer i sl.), obavljanje građevinskih radova, obavljanje usluga građevinskog nadzora, vještačenje na nekretninama
 • usluge u vezi s kupovinom i kupoprodajom nekretnina (odvjetnik, javni bilježnik, posrednik..)

 

Hrvatski porezni obveznik obavlja uslugu EU ili ino poreznom obvezniku na nekretnini u RH. PDV?

Hrvatski porezni obveznik zaračunati će hrvatski PDV s obzirom da se nekretnina nalazi u Republici Hrvatskoj.

 

EU porezni obveznik obavlja uslugu hrvatskom ili ino poreznom obvezniku na nekretnini koja se nalazi u RH. PDV?

EU porezni obveznik obračunati će hrvatski PDV. Kako bi bio u mogućnosti obračunavati hrvatski PDV, EU porezni obveznik mora se registrirati za potrebe PDV-a u RH i predavati PDV obrasce.

 

Hrvatski porezni obveznik obavlja uslugu EU ili ino poreznom obvezniku na nekretnini koja se nalazi u EU ili inozemstvu. PDV?

Hrvatski porezni obveznik neće zaračunati PDV s obzirom da se nekretnina ne nalazi na teritoriju RH.

 

Hrvatski porezni obveznik obavlja uslugu hrvatskom poreznom obvezniku na nekretnini koja se nalazi u RH. PDV?

Prema čl.75. st. 3 Zakona o PDV-u, hrvatski porezni obveznik za određene usluge na nekretnini prenijeti će poreznu obvezu na primatelja usluge. To znači kako će za pojedine usluge porezni obveznik ispostaviti račun bez iskazanog PDV-a i pozvati se na članak 75. st. 3 Zakona o PDV-u. Uvjet je da je moguć prijenos porezne obveze (ako je u pitanju fizička osoba potrebno je obračunati PDV)

 

Neke od usluga koje se smatraju građevinskim i za koje treba primijeniti prijenos porezne obveze:

 • usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom,
 • pripremni radovi na objektu, rušenje objekta ili njegovih dijelova
 • izgradnja građevinskih objekata i njihovih dijelova
 • instalacijski radovi
 • završni građevinski radovi
 • održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova (čišćenje, keramičarski, parketarski i tapetarski radovi..)
 • postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji postaju nepokretna imovina
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje (s rukovateljem)
 • ustupanje osoblja koje obavlja građevinske usluge

 

 

 

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.