Olakšice prilikom zapošljavanja osobe mlađe od 30 godina

Republika Hrvatska proteklih nekoliko godina ima značajnih problema sa sve većim brojem nezaposlenih. Kako bi se potaknulo zapošljavanje, osobito mladih osoba, Zakonom o doprinosima uveden je poticaj za zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina.

Koje olakšice ostvaruje poslodavac kada zaposli osobu mlađu od 30 godina?

Ukratko, poslodavac je korištenjem ove olakšice oslobođen plaćanja doprinosa na plaću narednih pet godina. To znači kako poslodavac narednih pet godina nema obvezu plaćanja doprinosa na plaću (zdravstveno osiguranje, zapošljavanje, ozljeda na radu). Ukupna stopa doprinosa na plaću iznosi 17,2 % što znači kako je poslodavac uštedio 17,2 % na bruto plaću radnika.

Koji uvjeti trebaju biti zadovoljeni kako bi se ostvarilo pravo na olakšicu?

Da bi poslodavac ostvario pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću narednih 5 godina potrebno je zadovoljiti tri uvjeta:

• ugovor sa osobom mlađom od 30 godina mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme (nije bitno da li je puno ili nepuno radno vrijeme),

• radnik nije kod istog poslodavca prije bio zaposlen na neodređeno vrijeme (ako je bio na određeno ili na stručnom osposobljavanju, poslodavac može koristiti olakšicu),

• Da je radnik mlađi od 30 godina (najviše može imati 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana)

Tko može koristiti olakšicu?

Olakšicu mogu koristiti svi poslodavci, bez obzira na pravni oblik vlasništva ili ukupan broj zaposlenih.

Koliko traje olakšica?

Oslobođenje od doprinosa na plaću traje 5 godina tj .kraće ako radniku radni odnos završi prije proteka tog roka. Ako je radniku radni odnos mirovao prije isteka 5 godina, produljuje se pravo na olakšicu.

Što ako radnik promijeni poslodavca?

Ako radnik promijeni poslodavca, za poslodavca koji je koristio olakšicu na postoje nikakve posljedice (penali). Potrebno je napomenuti kako novi poslodavac može koristiti olakšicu narednih pet godina ako prilikom zapošljavanja tog radnika još uvijek ispunjava prethodno spomenuta tri uvjeta.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.