O nama

Trgovačko društvo PETRAS BIRO d.o.o. osnovano je 2010. godine, a sjedište Društva nalazi se u gradu Zagrebu. Osnovna djelatnost Društva je pružanje računovodstvenih usluga.

Dugi niz godina uspješno poslujemo sa klijentima koji obavljaju razne djelatnosti poput ljekarničkih, građevinskih, ugostiteljskih i trgovačkih te ostalih uslužnih djelatnosti.

Naš osnovni cilj je uspostavljanje kvalitetnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, a takav odnos temeljimo na visokoj kvaliteti usluge koju pružamo. Visoka razina kvalitete, ažurnost i uzajamno poštovanje, temelj su za uspješan poslovni odnos. Kada je takav odnos uspostavljen, uspjeh je zajamčen.

[spacer height=”20px”]

Mario Petrović

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.

Završava osnovnu školu i gimnaziju te nakon toga upisuje preddiplomski stručni studij računovodstvo i financije na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment u Zagrebu. Nakon završetka preddiplomskog studija nastavlja obrazovanje na specijalističkom diplomskom studiju RRiF Visoke škole za financijski menadžment te stječe zvanje stručnog specijalista korporativnih financija. Usporedno za vrijeme trajanja studija polaže ispit za ovlaštenog računovođu koji organizira ”Udruga hrvatski računovođa”.

U slobodno vrijeme bavi se sportom (nogomet, košarka…) te učenjem stranih jezika. Aktivno govori engleski i talijanski, pasivno se služi kineskim.