Nabava novih i rabljenih automobila iz EU i trećih zemalja

U ovom članku osvrnuti ćemo se na postupak i obveze kupca prilikom nabave novih i rabljenih automobila iz drugih država članica EU i trećih zemalja (države koje nisu članice EU). Vrlo je važno da li se radi o novom ili rabljenom automobilu s obzirom da se na temelju toga utvrđuju obveze kupca, ali i prodavatelja.

Što se smatra novim prijevoznim sredstvom?

Prema Zakonu o PDV-u, novim prijevoznim sredstvima smatraju se prijevozna sredstva radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW, isporučena unutar 6 mjeseci od datuma prve uporabe ili koja nisu prešla više od 6.000 km.

Hrvatski porezni obveznik nabavlja novi automobil od poreznog obveznika iz druge države članice

Prvo je potrebno utvrditi iz kojeg razloga porezni obveznik iz RH nabavlja automobil. Ako je automobil nabavljen u svrhu daljnje prodaje porezni obveznik koji stječe automobil dužan je predati PDV i PDV-S obrazac u Poreznu upravu. Međutim, on nema obvezu plaćanja PDV-a na takvo stjecanje s obzirom da se bavi djelatnošću kod koje je dopušten odbitak pretporeza (taksi, servisna služba, obuka vozača i sl.). To znači kako je za njega taj PDV samo obračunska kategorija jer istovremeno iskazuje obvezu, ali i pretporez prilikom stjecanja. Porezni obveznik nije dužan predati obrazac Stjecanje NPS s obzirom da automobil nabavlja u svrhu daljnje prodaje. Kako se radi o automobilu koji se stječe za daljnju prodaju, porezni obveznik neće registrirati vozilo niti ima obvezu dolaska u MUP.

Ako se automobil nabavlja za prijevoz zaposlenika i članova uprave, porezni obveznik dužan je predati obrazac PDV i PDV-S, ali i obrazac Stjecanje NPS. U ovom slučaju, porezni obveznik dužan je platiti PDV te im pravo na priznavanje polovice pretporeza. Automobili nabavljeni za prijevoz zaposlenika i članova uprave na ovaj način stavljenu su u porezno nepovoljniji položaj u odnosu na automobile koji služe za obavljanje djelatnosti ili daljnju prodaju. Osim PDV-a, porezni obveznik mora platiti i poseban porez na motorna vozila. Prilikom registracije automobila potrebno je dostaviti rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza i potvrdu Porezne uprave kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog automobila koja je spojena i ovjerena pečatom zajedno s obrascem Stjecanje NPS.

Ako poduzetnik nabavlja automobil u svrhu obavljanja djelatnosti (testna vozila, servisna služba, prijevoz putnika i dobara, prijevoz umrlih, rent-a-car i sl.) mora predati obrazac PDV i PDV-S. S obzirom da će se nabavljeno vozilo koristiti za obavljanje djelatnosti, poduzetnik ima pravo na pretporez što znači kako PDV predstavlja obračunsku kategoriju. Hrvatski porezni obveznik ne plaća PDV, ali predaje obrazac Stjecanje NPS te plaća poseban porez na motorna vozila.

Hrvatski porezni obveznik nabavlja novi automobil od građanina iz druge države članice

Prilikom nabave novog osobnog automobila od građanina iz EU, hrvatski porezni obveznik obvezan je obračunati PDV na osnovicu (kunska protuvrijednost). Ako se automobil nabavlja za prijevoz zaposlenika i članove uprave, hrvatski porezni obveznik ima pravo priznavanja polovice pretporeza. Međutim, ako se automobil nabavlja u svrhu obavljanja djelatnosti, dopušten je odbitak pretporeza u 100%-tnom iznosu. Svota sa PDV-om predstavlja osnovicu za obračun posebnog poreza na motorna vozila.

Hrvatski porezni obveznik uvozi novi osobni automobil iz treće zemlje

Kada hrvatski porezni obveznik nabavlja automobil iz trećih zemalja, više ne govorimo o stjecanju (kao kod država članica EU), već o uvozu. S obzirom da se radi o uvozu, potrebno je obračunati PDV. Ako se nabavlja osobni automobil koji služi za obavljanje djelatnosti dopušten je odbitak cjelokupnog pretporeza, ali ako se nabavlja automobil za prijevoz zaposlenika i članova uprave priznaje se samo 50% pretporeza. Prilikom uvoza automobila iz trećih zemalja, obračunava se carina, PDV i poseban porez na motorna vozila.

Hrvatski porezni obveznik nabavlja rabljeni automobil od poreznog obveznika iz druge države članice

Ako je u pitanju vozilo koje služi za daljnju prodaju, hrvatski porezni obveznik mora predati obrazac PDV i PDV-S. S obzirom da se vozilo nabavlja u svrhu daljnje prodaje, porezni obveznik ima pravo na pretporez što znači kako je PDV samo obračunska kategorija i nema nikakve uplate u državni proračun.

Kada porezni obveznik nabavlja rabljeno vozilo za prijevoz zaposlenika i članova uprave potrebno je predati obrasce PDV i PDV-S. Porezni obveznik u ovom slučaju ima pravo na polovicu pretporeza s obzirom da se radi o automobilu za prijevoz zaposlenika i članova uprave. Osim obveze za PDV, porezni obveznik također mora platiti posebni porez (trošarinu), a porezna osnovica je vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu na dan utvrđivanja porezne obveze.

Kada je u pitanju nabava rabljenih automobila za obavljanje djelatnosti, također je potrebno predati obrasce PDV i PDV-S i platiti poseban porez. Međutim, s obzirom kako će se automobil koristiti za obavljanje djelatnosti, porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u 100%-tnoj vrijednosti.

Hrvatski porezni obveznik nabavlja rabljeni automobil od građanina iz druge države članice

S obzirom da se rabljeni automobil nabavlja od građanina koji nije u sustavu PDV-a, hrvatski porezni obveznik ne mora platiti PDV, ali mora platiti posebni porez (trošarinu) prema Zakon o posebnom porezu na motorna vozila kao i 5 % poreza na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava.

Hrvatski porezni obveznik nabavlja rabljeni automobil od preprodavatelja iz druge države članice koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže

U ovom slučaju hrvatski porezni obveznik nema obvezu predaje obrazaca niti obračunavanja PDV-a. Također ne plaća 5 % na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava, ali mora platiti poseban porez (trošarinu). U ovoj situaciji najmanje je porezno opterećenje za poreznog obveznika s obzirom da se isporuka vozila oporezuje u zemlji isporučitelja, u tuzemstvu se plaća samo poseban porez (trošarina).

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.