Kupovina novog osobnog automobila za potrebe društva

Veliki broj poduzetnika odlučuje se na kupovinu osobnog automobila ”na firmu”, tj. za potrebe društva. Osobni automobili najčešće se kupuju za potrebe obavljanja djelatnosti ili prijevoz zaposlenika i članova uprave. Poduzetnik novi osobni automobil može nabaviti u RH, iz neke od drugih država članica EU ili iz neke od trećih zemalja.

 

U pravilu, poduzetnik ima pravo na priznavanje polovice pretporeza prilikom nabave osobnih automobila osim ako će ta vozila koristiti isključivo za obavljanje određene djelatnosti (prijevoz umrlih, taksi vozila, auto škole, servisna služba, rent-a-car, testna vozila i sl.). Kada se nabavlja vozilo za obavljanje određene djelatnosti, nema ograničenja za priznavanje pretporeza i svi troškovi će biti porezno priznati Ako poduzetnik vozilo nabavlja za prijevoz članova uprave i zaposlenika, ima pravo priznavanja polovice pretporeza prilikom nabave što znači kako će i za troškove koji će nastati u svezi s korištenjem tog vozila (troškovi goriva, ulja, maziva, čišćenja, održavanja, popravaka, servisa, auto guma, registracije, rezervnih dijelova i sl.) također imati pravo na priznavanje polovice pretporeza. Prethodno navedeni troškovi dijele se u omjeru 50:50. To znači kako je 50% ukupno nastalih troškova (s PDV-om) porezno nepriznato i uvećava osnovicu poreza na dobit. U ovu kategoriju ulazi i obračunata amortizacija.

 

Financijski ili operativni leasing koristi se vrlo često prilikom nabave osobnih automobila, ali bez obzira na način financiranja uvjeti za priznavanje pretporeza još uvijek ostaju isti. Troškovi nastali u svezi s korištenjem također se dijele u omjeru 50:50.

 

Kako bi nastali troškovi u potpunosti bili porezno priznati poduzetnik može obračunavati plaću u naravi na temelju korištenja osobnog automobila. Plaću u naravi moguće je obračunati prema opsegu stvarnog korištenja u privatne svrhe (prijeđeni kilometri * 2,00 kn), u visini 1% nabavne vrijednosti vozila ili ako je u pitanju leasing u visini 20% mjesečne rate. Iznos plaće u naravi smatra se neto iznosom i primitak je potrebno obračunati kao plaću (podići na bruto), a to znači obvezu plaćanja svih doprinosa i pripadajućeg poreza i prireza.

 

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.