Izmjene pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. (nastavak porezne reforme)

Navikli smo na to da porezne reforme i porezne izmjene najčešće stupaju na snagu početkom godine, međutim, ove godine došlo je do određenih promjena već od 1. rujna 2019.

Od 1. rujna 2019. mijenja se Pravilnik o porezu na dohodak. U narednom dijelu teksta proći ćemo kroz izmjene koje su nastupile.

Izmjene su uglavnom povezane sa neoporezivim primicima, međutim, te primitke nije moguće isplaćivati na zaštićeni račun (sve isplate idu na redovni račun radnika).

 

Naknade za podmirenje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika do 2.500 kn neoporezivo (na razini godine)

Da, točno ste pročitali. Iako se još čeka detaljnija uputa, ispada kako će Vam poslodavac biti u mogućnosti isplatiti navedenu svotu neoporezivo kako biste napokon mogli odmoriti 🙂 .

Naravno, prije nego što dobijete tu svotu morate prvo obavijestiti poslodavca da li ste već od nekog primili takvu svotu i u kojem iznosu.

 

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika koje se isplaćuju na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem propisa skrbe o djetetu predškolske dobi

Napominjem, kako je neoporeziva svota do visine stvarnih izdataka. Vjerodostojna dokumentacija, odluka poslodavaca o isplati te isplatnica ili ugovor, mogu glasiti na dijete.

Prije nego što mu se isplati naknada radnik je dužan poslodavcu dati izjavu:

  • da nitko drugi ne koristi pravo na istu naknadu ili ako koristi, u kojoj svoti
  • da li je i u kojoj svoti primio naknadu od bivših poslodavaca (ako je nedavno zaposlen)
  • ako dođe do promjene troška ili ako više ne postoji takav trošak

Naknada se uplaćuje na tekući račun radnika, ne postoji nikakva mogućnost isplate u gotovini.

Ako dijete ide na neke dodatne programe, radnik nema pravo na naknadu nastalih troškova jer se takvi troškovi ne smatraju troškovima redovne skrbi.

 

Naknade za podmirivanje troškova smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca

Ovo je ono što je veliki broj, kako poslodavaca tako i radnika, čekao. Naime, od 1. rujna 2019. poslodavac će moći podmirivati troškove smještaja za svoje radnike.

Podmirivanje nastalih troškova vrši se isključivo bezgotovinskim putem.

Postoje tri načina podmirenja takvih troškova:

  • Poslodavac sklapa ugovor sa pružateljem usluge smještaja te podmiruje trošak uplatom na račun pružatelja.
  • Radnik sklapa ugovor sa pružateljem smještaja, a poslodavac isplaćuje ugovorenu svotu na radnikov tekući račun.
  • Radnik je smješten kod samog poslodavca (trošak mu se smatra neoporezivim primitkom), a poslodavac mora osigurati odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju kao dokaz nastalih troškova

U drugom slučaju, kada radnik sklapa ugovor sa pružateljem smještaja, poslodavac donosi odluku o isplati naknade te je dužan kod sebe sačuvati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor ili račun).

Ugovor o najmu mora glasiti na radnika. Ako ugovor slučajno glasi na više osoba potrebno je definirati kolika svota se odnosi na radnika. Trošak smještaja ne podrazumijeva troškove korištenja garaže, telefona, interneta, struje, vode, grijanja i sl.

Nadoknada se isplaćuje isključivo na tekući račun radnika. Pravo na nadoknadu traje sve dok je radnik u radnom odnosu kod poslodavca. Također, radnik je dužan obavijestiti poslodavca je li i u kolikoj svoti primio sličan primitak tijekom tekuće godine.

 

Naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

Postoje dvije opcije.

Poslodavac može isplatiti 5.000 kuna na godišnjoj razini (416,66 kuna mjesečno) te u tom slučaju ne mora tražiti račune i drugu vjerodostojnu dokumentaciju. Radnik je dužan obavijestiti poslodavca ako je primio sličan primitak tijekom tekuće godine.

Poslodavac može plaćati do 12.000 kuna godišnje neoporezivo (1.000 kuna mjesečno), ali pod uvjetom da račun bude R1 tj. glasi na poslodavca. Takav račun poslodavac mora podmiriti bezgotovinskim putem. Račun može biti iz ugostiteljskih objekata ili trgovina. Radnik je također dužan dati izjavu ako je za tekuću godinu primio svotu za podmirenje takvih troškova i ako je u kojem iznosu.

Radnik ne može u istom poreznom razdoblju primiti 5.000 kuna paušalno i ostvariti podmirenje troškova prehrane u svoti od 12.000 kuna!

Nije moguće odbiti PDV bez obzira što računi za prehranu glase na poslodavca.

Ako se radnici hrane kod poslodavca, poslodavac je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju nužnu za pravdanje nastalih troškova.

 

Dnevnice za službena putovanja

Mijenja se i svota dnevnica koja se povećala na 200,00 kuna, a pola dnevnice 100,00 kuna.

Iako su ove promjene pozitivne za radnika, mnogi poslodavci nisu u mogućnosti isplaćivati neke od navedenih primitaka. Upravo zato nemojte se čuditi ako ne dobijete neke od prethodno spomenutih naknada. Zakonodavac samo govori o neoporezivim primicima kao da je to rješenje problema, međutim, da bi isplata takvih primitaka bila moguća potrebno je poboljšati poduzetničku klimu u Hrvatskoj. Ovako, radnik koji neće dobiti navedene naknade vrlo vjerojatno neće imati pozitivno mišljenje o svom poslodavcu (ponekad ne znajući prave razloge neisplate).

I za kraj, s obzirom da je kod prošlih izmjena bilo nesuglasica. Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost također mogu za sebe isplatiti navedene neoporezive primitke. 

 

 

 

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.