Isplati li se otvoriti j.d.o.o.?

Dopustivši mogućnost otvaranja trgovačkog društva sa minimalnim kapitalom od 10 kuna, Republika Hrvatska pokušava potaknuti malo poduzetništvo i općenito gospodarsku situaciju cijele države. Iako mnogi misle kako je j.d.o.o. hrvatska inovacija, potrebno je spomenuti kako je u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i još nekim zemljama mogućnost otvaranja takvog oblika društva omogućena puno prije u odnosu na RH. U Njemačkoj takva društva nazivaju mini d.o.o. (mini Gmbh) iako je izvorni naziv UG (haftungsbeschränkt). Primjerice, u Njemačkoj minimalna svota kapitala za otvaranje mini Gmbh iznosi 1 euro. Međutim, s obzirom da nas zanima hrvatska inačica ovog trgovačkog društva idemo se osvrnuti na j.d.o.o.

Što je zapravo j.d.o.o.?

J.d.o.o. je društvo kapitala koje mogu osnovati najviše tri osobe, ali samo jedna može biti član uprave. Minimalni temeljni kapital društva iznosi 10 kuna. Temeljni kapital mora biti u potpunosti uplaćen u novcu i ne postoji mogućnost da umjesto uplate novca osnivački kapital bude u stvari ili pravima. S obzirom na cijenu šalice kave koja doseže i do 10 kuna, ovako niska svota temeljnog kapitala privlači veliki broj osoba na osnivanje j.d.o.o. Napominjem kako prilikom osnivanja j.d.o.o. osnivač može uplatiti i veću svotu temeljnog kapitala.

Koliki je trošak otvaranja j.d.o.o.?

Iako j.d.o.o. mnogi zovu trgovačkim društvom za 10 kuna, ukupni troškovi osnivanja bliži su iznosu od 800 kuna. Poneki se čak i iznenade jer su mislili kako je 10 kuna dovoljno za početak poslovanja. U pravilu, za osnivanje j.d.o.o. potreban Vam je javni bilježnik koji će većinu posla obaviti umjesto Vas.

Koliki su troškovi likvidacije j.d.o.o.?

Troškovi likvidacija za j.d.o.o. iznose oko 600 kuna, a period za provedbu likvidacije je 3-4 mjeseca.

Da li je 10 kuna dovoljno za početak poslovanja?

Ovo je vrlo dobro pitanje. Naravno, ovisi koja će Vam biti osnovna djelatnost i koliko brzo ćete naplaćivati svoje usluge ili proizvode. U pravilu, svota temeljnog kapitala od 10 kuna nije dovoljna ni za podmirenje početnih troškova poslovanja. Planirate li se baviti prodajom robe, teško da ćete sa 10 kuna moći kupiti zalihe koje ćete dalje prodavati. Za poslovanje Vam je potrebna i neka oprema, a ako Vam je još potreban i poslovni prostor onda već imate problem. Ako se bavite uslugama, tih 10 kuna bi u vrlo malim slučajevima bilo dovoljno s obzirom da i za pružanje određenih usluga morate imati neku opremu. Kada dodate doprinose i druga davanja državi, vrlo brzo dolazimo do zaključka kako početak poslovanja sa samo 10 kuna nije najbolja opcija. Vrlo vjerojatno ćete za podmirenje početnih troškova u početku posuđivati svoj privatni novac j.d.o.o.-u umjesto da ste u startu uplatili veću svotu temeljnog kapitala.

Može li j.d.o.o. poslovati bez zaposlenika?

S obzirom da na tržištu pružate usluge ili prodajete neke proizvode, bez obzira na oblik trgovačkog društva, vrlo teško da ćete moći poslovati bez ijednog zaposlenika. Tko onda pruža usluge? Tko nabavlja robu? Poslovanje bez zaposlene osobe moguće je samo u pojedinim slučajevima, a u konačnici, poduzetnik je taj koji odlučuje može li dokazati kako određenu djelatnost može obavljati bez ijednog zaposlenog.

Mora li član uprave biti zaposlen u j.d.o.o.?

Ne mora, ali pod uvjetom da je osiguran po drugoj osnovi za obvezna osiguranja. Ako nije osiguran po drugoj osnovi, mora se osigurati na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao član uprave. U tom slučaju potrebno je sa društvom sklopiti ugovor o radu.

Na koji način j.d.o.o. može prijeći u d.o.o.?

J.d.o.o. može prijeći u d.o.o. na dva načina. Povećanjem temeljnog kapitala iz zakonskih rezervi ili uplatom novčanih sredstava. Zakonske rezerve su rezerve nastale od dijela ostvarene dobiti, točnije 1/4 dobiti, a te rezerve moguće je iskoristiti samo za povećanje temeljnog kapitala ili pokriće gubitaka društva. To znači kako sve do prelaska j.d.o.o. u d.o.o. vlasnik društva nema pravo isplaćivati 1/4 ostvarene dobiti. Onog trena kada zakonske rezerve prijeđu iznos od 20.000 kuna, poduzetnik može preoblikovati j.d.o.o. u d.o.o. Postupak preoblikovanja provodi se na trgovačkom sudu. Nakon preoblikovanja može se isplaćivati cjelokupna ostvarena dobit.

Kada se društvo preoblikuje iz zakonskih rezervi, potrebno je obaviti reviziju. Troškovi revizije okvirno iznose 4000 kuna, ali ako se povećanje temeljnog kapitala (preoblikovanje) vrši uplatom u novcu ne postoji obveza revizije.

Može li j.d.o.o. biti obveznik PDV-a?

J.d.o.o. može biti obveznik PDV-a ulaskom u sustav na vlastiti zahtjev ili prelaskom praga za ulazak u sustav PDV-a.

[post-carousel id=”2216″]

stručni specijalist korporativnih financija, ovl. rač.